विलोम शब्द

विलोम शब्द (vilom shabd)

दोस्तो आज हम महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जानेंगे

निम्नलिखित शब्द विपरीतार्थक है, क्योंकि ये अपने सामनेवाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञाशब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण का विपरीतार्थक विशेंषण।


शब्द विपरीतार्थक शब्द

 • अनाथ -सनाथ
 • अवनति –उन्नति
 • अंतरंग बहिरंग
 • अल्पज्ञ –बहुज्ञ
 • अल्पायु दीर्घायु
 • अवनत उन्नत
 • अंतद्र्वंद्व –बहिद्र्वंद्व
 • अंतर्मुखी —बहिर्मुखी
 • अल्प बहु
 • अपेक्षा उपेक्षा
 • अग्रज अनुज
 • अधम -उत्तम
 • अज्ञ विज्ञ, प्रज्ञ
 • अगम सुगम
 • अमृत विष
 • अलभ्य लभ्य
 • अरुचि रुचि
 • अथ इति
 • अनुग्रह -विग्रह
 • अंत आदि
 • अमावस्या –पूर्णिमा
 • अस्त उदय
 • अनुलोम –प्रतिलोम
 • अनुरक्ति विरक्ति
 • अमर -मर्त्य
 • अग्नि जल
 • अपमान –सम्मान
 • अति अल्प
 • अंधकार –प्रकाश
 • अल्पसंख्यक– बहुसंख्यक
 • आधुनिक प्राचीन
 • आविर्भाव तिरोभाव
 • आगामी –विगत
 • आचार अनाचार
 • आत्मा परमात्मा
 • आदान —प्रदान
 • आयात निर्यात
 • आकाश पाताल
 • अतिवृष्टि –अनावृष्टि
 • अवनि अंबर
 • अनुराग —-विराग
 • अनुकूल –प्रतिकूल
 • आर्द्र शुष्क
 • आशा निराशा
 • आस्तिक –नास्तिक
 • आलोक –अंधकार
 • आय –व्यय
 • आग्रह –अनाग्रह
 • आकीर्ण –विकीर्ण
 • आधार आधेय, लंब
 • आकर्षण –विकर्षण
 • आद्य –अंत्य
 • आसक्त –अनासक्त
 • आजादी गुलामी
 • आभ्यंतर –बाह्य
 • इहलोक –परलोक
 • इष्ट अनिष्ट
 • ईश्वर अनीश्वर
 • उपसर्ग प्रत्यय
 • उन्मूलन –रोपण
 • उदार –कृपण
 • उत्कृष्ट –निकृष्ट
 • उपयोग –दुरुपयोग
 • उपयुक्त –अनुपयुक्त
 • उच्च निम्न
 • उत्तीर्ण –अनुत्तीर्ण
 • उदयाचल अस्ताचल
 • उत्तरायण– दक्षिणायन
 • एकतंत्र —बहुतंत्र
 • एङी चोटी
 • ऐतिहासिक –अनैतिहासिक
 • इच्छा –अनिच्छा
 • ईद मुहर्रम
 • उपकार –अपकार
 • उत्कर्ष –अपकर्ष
 • उदात्त —अनुदात्त
 • उत्साह —-निरुत्साह, अनुत्साह
 • उत्तम अधम
 • उद्यमी —-निरुद्यम
 • उत्थान –पतन
 • उधार –नकद
 • उपरि अधः
 • उपयुक्त —-अनुपयुक्त
 • उग्र सौम्य
 • एकता —अनेकता
 • एकत्र विकीर्ण
 • ऐश्वर्य अनैश्वर्य
 • एकेश्वरवाद –बहुदेववाद
 • कीर्ति अपकीर्ति
 • कुरूप —सुरूप
 • करुण निष्ठुर
 • क्रय विक्रय
 • कायर निडर
 • कटु मधु
 • क्रूर अक्रूर
 • कृत्रिम —प्रकृत
 • कठोर, कर्कश— कोमल
 • कृष्ण —श्वेत, शुक्ल
 • कृतज्ञ —कृतघ्न
 • कनिष्ठ— ज्येष्ठ
 • कर्म निष्कर्म, अकर्म
 • कपटी —निष्कपट
 • कुटिल— सरल
 • क्रोध क्षमा
 • कर्मण्य —अकर्मण्य
 • कोप कृपा
 • कृपण —-दाता
 • कर्मठ अकर्मण्य
 • खेद –प्रसन्नता
 • गणतंत्र —राजतंत्र
 • गुरु लघु
 • गुप्त -प्रकट
 • ग्रस्त मुक्त
 • ग्राह्य त्याज्य
 • गगन — पृथ्वी
 • गरल सुधा
 • गीला सूखा
 • गौरव लाघव
 • गृहस्थ –संन्यासी
 • गत आगत
 • गुण दोष
 • गमन –आगमन
 • घात —प्रतिघात
 • घरेलू —-बाहरी, वन्य
 • चाह अनचाह
 • चिरंतन —नश्वर
 • छाँह —धूप
 • चोर —साधु
 • छली —निश्छल
 • छूत —अछूत
 • जन्म —मृत्यु, मरण
 • ज्येष्ठ —कनिष्ठ
 • जागरण —निद्रा
 • जल —स्थल
 • जीवित —मृत
 • जातीय —विजातीय
 • जटिल सरल
 • जय पराजय
 • जङ चेतन
 • ज्योति —तम
 • जीवन —मरण
 • जंगम —स्थावर
 • ज्वार भाटा
 • जल्द देर
 • ताप शीत
 • तम आलोक, ज्योति
 • तीव्र मंद
 • तुच्छ –महान
 • देव दानव
 • दृष्ट, दुर्जन— सज्जन
 • देय अदेय
 • दीर्घकाय —कृशकाय
 • धनी —-निर्धन
 • तिमिर— प्रकाश
 • तामसिक— सात्त्विक
 • तुकांत —-अतुकांत
 • तरल ठोस
 • दिवा रात्रि
 • दूषित स्वच्छ
 • दुर्बल, निर्बल—- सबल
 • दक्षिण वाम, उत्तर
 • ध्वंस निर्माण
 • नूतन पुरातन
 • न्यून अधिक
 • नश्वर शाश्वत, अनश्वर
 • निंदा स्तुति
 • नागरिक —ग्रामीण
 • निर्मल मलिन
 • निरामिष —सामिष
 • निर्लज्ज —सलज्ज
 • निर्दोष सदोष
 • निर्माण —-विनाश, ध्वंस
 • नगर ग्राम
 • निर्दय सदय
 • नैसर्गिक —-कृत्रिम, अनैसर्गिक
 • निष्काम –सकाम
 • निंद्य वंद्य
 • निरक्षर साक्षर
 • पंडित मूर्ख
 • पक्ष विपक्ष
 • प्रमुख —–सामान्य, गौण
 • प्रलय सृष्टि
 • प्रारंभिक —-अंतिम
 • पाश्चात्य—- पौवार्त्य, पौरस्त्य
 • प्रशंसा निंदा
 • पाप पुण्य
 • परार्थ —- स्वार्थ
 • पुरस्कार —दंड, तिरस्कार
 • पूर्ववर्ती —-परवर्ती, उत्तरवर्ती
 • परतंत्र —स्वतंत्र
 • परमार्थ —स्वार्थ
 • परुष कोमल
 • प्रधान गौण
 • प्रवृत्ति —निवृत्ति
 • प्राचीन —नवीन, अर्वाचीन
 • प्रत्यक्ष —परोक्ष
 • प्राकृतिक —-कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक
 • पुष्ट क्षीण, अपुष्ट
 • परिश्रम —विश्राम
 • पूर्व उत्तर, अपर, पश्चिम
 • पूर्णता —अपूर्णता
 • प्रयोग —अप्रयोग
 • बंधन— मुक्ति, मोक्ष
 • बाह्य —अभ्यंतर
 • बाढ़ सूखा
 • भूत भविष्य
 • भोगी — योगी
 • बहिरंग –अंतरंग
 • बलवान –बलहीन
 • बर्बर सभ्य
 • भौतिक –आध्यात्मिक
 • भद्र अभद्र
 • मानव– दानव
 • मूक —वाचाल, मुखर
 • मृदुल –कठोर
 • मुख पृष्ठ, प्रतिमुख
 • महात्मा –दुरात्मा
 • मिलन विरह
 • मृत –जीवित
 • मुनाफा –नुकसान
 • योग –वियोग
 • योगी भोगी
 • रक्षक भक्षक
 • राजतंत्र –जनतंत्र
 • रत –विरत
 • रागी विरागी
 • रचना ध्वंस
 • रूपवान –कुरूप
 • रिक्त, अपूर्ण— पूर्ण
 • लघु गुरु, दीर्घ, महत्
 • लौकिक –अलौकिक
 • लिप्त निर्लिप्त, अलिप्त
 • लुप्त व्यक्त
 • विवाद निर्विवाद
 • विशिष्ट —साधारण
 • विजय पराजय
 • विस्तृत —संक्षिप्त
 • विशेष सामान्य
 • वसंत पतझङ
 • बहिष्कार —स्वीकार, अंगीकार
 • वृद्धि ह्रास
 • विधवा —-सधवा
 • विमुख सम्मुख, उन्मुख
 • वैतनिक —अवैतनिक
 • विशालकाय— क्षीणकाय, लघुकाय
 • वीर कायर
 • वृहत्, महत्—– लघु, क्षुद्र
 • व्यस्त —-अकर्मण्य, अव्यस्त
 • व्यावहारिक— अव्यावहारिक
 • विपत्ति— संपत्ति
 • वृष्टि अनावृष्टि
 • विपद् संपद्
 • वक्र सरल, ऋजु
 • विशिष्ट —सामान्य
 • वियोग, विरह– मिलन
 • सम —विषम
 • सजीव— निर्जीव, अजीव
 • सफल —–विफल, असफल, निष्फल
 • सरल —-कुटिल, वक्र, कठिन
 • सजल –निर्जल
 • स्वजाति– विजाति
 • सम्मुख –विमुख
 • सार्थक –निरर्थक
 • सकर्म –निष्कर्म
 • सुकर्म —कुकर्म, दुष्कर्म
 • सुलभ —दुर्लभ
 • सुपथ —कुपथ
 • स्तुति —निंदा
 • स्मरण —विस्मरण
 • सशंक— निश्शंक
 • सगुण —निर्गुण
 • सबल —दुर्बल, अबल
 • सनाथ –अनाथ
 • सहयोगी– प्रतियोगी
 • स्वतंत्रता –परतंत्रता
 • संयोग –वियोग
 • सम्मान अपमान
 • सकाम निष्काम
 • साकार निराकार
 • सुगंध दुर्गंध
 • सुगम दुर्गम
 • सुशील दु:शील
 • स्थूल सूक्ष्म
 • संपद् विपद्
 • सुनाम —दुर्नाम
 • संतोष —-असंतोष
 • सुधा गरल, विष, हलाहल
 • संकल्प —विकल्प
 • संन्यासी —गृही, गृहस्थ
 • स्वधर्म —विधर्म, परधर्म
 • समष्टि— व्यष्टि
 • संघटन —विघटन
 • साक्षर –निरक्षर
 • सद्वृत्त— दुर्वृत्त
 • समूल निर्मूल
 • सत्कर्म —-दुष्कर्म
 • सुमति— कुमति
 • संकीर्ण— विस्तीर्ण
 • सदाशय —दुराशय
 • सुकृति—- कुकृति, दुष्कृति
 • समास —व्यास
 • स्वल्पायु— चिरायु
 • सुसंगति —कुसंगति
 • सुपरिणाम—- दुष्परिणाम
 • सौभाग्य —दुर्भाग्य
 • सखा शत्रु
 • सौम्य—– उग्र, असौम्य
 • स्वामी —-सेवक
 • सृष्टि —-प्रलय, संहार
 • संधि — विग्रह
 • स्थिर —- चंचल, अस्थिर
 • सबाध —-निर्बाध
 • स्वार्थ —निः स्वार्थ, परमार्थ
 • सत्कार—– तिरस्कार
 • सापेक्ष —-निरपेक्ष
 • सक्षम —-अक्षम
 • सादर निरादर
 • सलज्ज— निर्लज्ज
 • सदय — निर्दय
 • सुलभ —दुर्लभ
 • स्वप्न —जागरण
 • संकोच —-असंकोच, प्रसार
 • सभ्य —असभ्य, बर्बर
 • सुदूर —-सन्निकट, अदूर
 • सभय —निर्भय, अभय
 • सामान्य— विशिष्ट
 • स्तुत्य — निंद्य
 • सुकाल— अकाल, दुष्काल
 • शकुन अपशकुन
 • शीत उष्ण
 • शुक्ल कृष्ण
 • श्वेत श्याम
 • शासक —शासित
 • शयन —जागरण
 • शृंखला —विशृंखला
 • श्रव्य —दृश्य
 • शोषक —पोषक
 • श्लील —अश्लील
 • शांति —क्रांति, अशांति
 • शुष्क —सिक्त
 • शत्रु —मित्र
 • श्रीगणेश —इतिश्री
 • श्रद्धा —घृणा, अश्रद्धा
 • श्यामा— गौरी
 • हास —रूदन
 • ह्रस्व —दीर्घ
 • हर्ष —-विषाद, शोक
 • हिंसा —अहिंसा
 • क्षर —अक्षर
 • क्षणिक —शाश्वत
 • क्षम्य— अक्षम्य
 • क्षुद्र ——विराट्, विशाल, महान

ये भी अच्छे से जानें ⇓⇓

समास क्या होता है ?

परीक्षा में आने वाले मुहावरे 

सर्वनाम व उसके भेद 

विराम चिन्ह क्या है ?

परीक्षा में आने वाले ही शब्द युग्म ही पढ़ें 

पर्यायवाची शब्द 

 

hindi vilom shabd pdf free download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *